array:10 [
  "id" => 15
  "manager_id" => "15"
  "name" => "Qua đường"
  "thumb" => "images/games/15/BWep6z5lYM6t04PbVMiMmtoKtrnB0NglppbCRWza.png"
  "cover" => "images/games/15/a2cDdHLGQpvRE9s6VF7fvjYcNT7WIO8pr9s9Vaoz.png"
  "link" => "http://112.213.94.206/games/mlss/"
  "description" => "Trên đường có rất nhiều xe đang tham gia giao thông. Nhiệm vụ của bạn là đưa những đứa trẻ ngoan ngoãn này qua đường một cách an toàn"
  "is_highlight" => "0"
  "is_banner" => "0"
  "status" => "1"
]