array:10 [
  "id" => 14
  "manager_id" => "14"
  "name" => "Giải tỏa cảm xúc"
  "thumb" => "images/games/14/5Oq3fmsB1HSkDe4pvdDvapcZvwgT6u50e6dZ2Vqf.png"
  "cover" => "images/games/14/9UbhesJrDAeOWWPDYE0uKlldvRY56KMEePACibsu.png"
  "link" => "http://112.213.94.206/games/jkgqx/"
  "description" => "Cùng tôi tìm xem cách để tháo gỡ những khuôn hình cảm xúc đáng yêu này nhé. Giúp nó trở thành những khuôn mặt vui vẻ đáng yêu và luôn nở nụ cười tươi rói nhé"
  "is_highlight" => "1"
  "is_banner" => "0"
  "status" => "1"
]